Voorwaarden voor comedy magic act

Het gehele publiek moet het goed kunnen zien. (Bij een aantal restaurants / partycentra kan dit niet. Bijv. Zalen in U- of L-vorm of zalen met veel pilaren.)

Geen grote afstand tussen mij en m'n publiek. Bijv. eerst een grote dansvloer voor het toneel en daar achter in de verte het publiek, is geen goede omstandigheid. Bij kleine gezelschappen is dit op te lossen, door op de dansvloer te werken. Bij grote gezelschappen gaat dit niet, want dan sta je te laag en kan men niet zien wat je doet.

Geen andere activiteiten voor het publiek, terwijl de act wordt gebracht. (Ja, ik heb een keer de aankondiging gehad, "Dames en heren, hier is de goochelaar en het buffet is ook open.

Uiteraard goed licht, maar ook goed zaallicht en bij grotere gezelschappen goed geluid, waarbij ik een voorkeur heb voor een draadloze revermicrofoon of headset.

Al met al bij optredens voor kleine gezelschappen tot + 70 personen, komen al deze problemen niet voor en is de act een doorslaand succes. Dit succes wordt ook behaald bij grote gezelschappen (bijv. voor de Hartstichting - 1000 personen - in de Jaarbeurs Utrecht) als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.