Ferry Gerats, de Goochelaar Cum Fraude®, gevestigd aan het Jonkershof 7 te Groesbeek (Gemeente Berg en Dal) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen wordt er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden Communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen Het uitvoering geven aan van een opdracht/ offerte. Facturering Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ferry Gerats de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam/namen, Achternaam, Geslacht, Huis- dan wel vestigingsadres, Telefoonnummers en E-mailadres.

Ferry Gerats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren ten minste gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Ferry Gerats is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.